Per promoure l'equitat de gènere al teu institut.
Per fomentar la formació del professorat i de l'alumnat.
Per transformar el teu entorn proper i la societat en general.
L'acció cap a l'Agenda 2030. El canvi glocal
presentació

D’ençà de fa molt temps existeix una problema social greu: la violència de gènere i tot el que implica. La pandèmia de la COVID-19 l’ha agreujat: més casos i menys denúncies.

Des de la Fundació Universitària Martí l’Humà interpretem que aquesta xacra cal eradicar-la des de la prevenció i amb els nens i nenes de les escoles i els nois i noies que estan als instituts. És per això que endeguem un projecte, en el marc dels projectes interculturals 2021 impulsats per la Fundació la Caixa per promoure un procés de formació, de transmissió de valors i d’apoderament que fomenti la capacitació del professorat i l’alumnat de  cinc centres de secundària de Catalunya i la Vall d’Aran.

L'acció cap a l'Agenda 2030. El canvi glocal
objectius
Formar el professorat en matèria d'equitat de gènere.
Formar l'alumnat en matèria d'equitat de gènere.
Promoure l'Agenda 2030 (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de les Nacions Unides als instituts (concretament l'ODS 5).
Apoderar el professorat i l'alumnat perquè esdevinguin agents de canvi en matèria de prevenció de l'equitat de gènere. La voluntat és que tinguin una base sòlida i l'esperit crític necessari per assumir la responsabilitat de ser agents transformadors i de canvi en situacions que puguin significar qualsevol tipus de violència.
Promoure la creació dels Observatoris de l'equitat de gènere (o punts liles) dins dels cinc instituts receptors del projecte.
Promoure la realització de cinc accions comunitàries impulsades des dels instituts i amb la voluntat de generar sensibilització en el seu entorn més proper.
L'acció cap a l'Agenda 2030. El canvi glocal
formacions

"La formació és un dels pilars d'aquest projecte. No en va, és una evidència que l'educació fomenta la transformació de la societat i la generació de canvis. És per això que el projecte es va dissenyar pensant en els diferents col·lectius que podien rebre informació, nous valors i noves formes de fer i va posar la formació al centre de totes les accions".

L'acció cap a l'Agenda 2030. El canvi glocal
FAQ'S

EL PUNT DE PARTIDA

Existeix un problema social greu: la violència de gènere i tot el que implica.
Aquest és un problema també present als centres educatius del nostre país.

QUÈ US PROPOSEM?

Dur a terme un pla pilot al vostre institut que promou un procés de formació, de transmissió de valors i d’apoderament, per fomentar la capacitació del professorat i l’alumnat.

QUI POT PARTICIPAR-HI

Cinc instituts: als territoris de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i i Vielha e Mijar

QUAN ES FARÀ?

Durant el curs 2022-2023.

QUÈ FAREM?

– 20 hores de formació (15 de capacitació i 5 hores de treball personal) per al professorat (virtual i presencial).
– 30 hores de formació i tutorització per a l’alumnat.
– Acció comunitària
– Creació d’un Observatori de l’equitat de gènere a l’institut
– Web resum del projecte

PER AL PROFESSORAT

La formació per al professorat està en procés de certificació per poder rebre els crèdits corresponents a la formació impartida com a curs reconegut pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya. També s’està avaluant la possibilitat de que perfili.

QUI PROMOU EL PROJECTE?

Aquest és un projecte ideat, elaborat i gestionat per la Fundació Martí l’Humà, Centre Pilot de Suport a la Innovació (amb el suport de la UAB).
Té el suport de la Fundació la Caixa

L'acció cap a l'Agenda 2030. El canvi glocal

DESCOBREIX COM DUR A TERME UN PLA PILOT AL VOSTRE INSTITUT

Promou un procés de formació, de transmissió de valors i d’apoderament, per fomentar la capacitació del professorat i l’alumnat
Demana més informació
L'acció cap a l'Agenda 2030. El canvi glocal
Demana'ns més informació    Accepto els termes i condicions i entenc que les meves dades es conservaran de forma segura d’acord amb la politica de privacitat